Campagne voeren begint bij de kale tak

Bij het ontstaan van het idee, is de ‘Waarom’-vraag cruciaal. Waarom zet je deze actie in; draagt de ‘leuke’ campagne bij aan het in de markt zetten van de gewenste propositie en het versterken van het merk? Past het in de strategie, wat heeft de klant er aan? In deze fase is het goed om de hele cyclus door te denken, vanaf de start tot de follow up na de campagne.

Snoeien doet je marketingcampagne bloeien

Naast het oorspronkelijke idee zijn er waarschijnlijk ook alternatieve ideeën in omloop. Onderzoek deze, en kies er 1 uit om verder uit te voeren. Dit is typisch een fase waarin het gevaar schuilt dat als er teveel goede ideeën zijn, er niets wordt gestart. Een duidelijk besluit over welk idee gerealiseerd wordt, brengt rust in de organisatie en vergroot de kans dat het resultaat er daadwerkelijk komt.

Bloesem

Het idee is nu echt concreet. Tijd om activiteiten te bedenken en te plannen. Betrek hier ook vooral de belanghebbenden bij; zowel interne betrokkenen als klanten. Crowd sourcing en co-creatie geven hierbij waardevolle inspiratie en verstevigen de relatie met klanten. De uitkomst van deze fase is een gedetailleerd communicatieplan met heldere doelstellingen.

Aandacht

De marketingcampagne loopt en vraagt om veel aandacht uit de organisatie. Deze fase kenmerkt zich door veel energie, deadlines die gehaald moeten worden, details die moeten kloppen.  Ga niet los op zoveel mogelijk ‘leuke’ en voor de hand liggende zaken, zoals gadgets, maar zorg dat de totale sfeer van je campagne klopt met je identiteit. De inhoud, vorm en middelenmix moeten naadloos op elkaar en de identiteit aansluiten. Doe je dit niet, dan creëer je onrust en twijfels over je authenticiteit.

De oogst of de appeltaart

Wat is je gewenste resultaat? We zien nog veel communicatieactiviteiten waarbij als doel ‘het aantal clicks’ of ‘het aantal mensen in de zaal’ wordt aangehouden. Maar wat was je uiteindelijke doel; meer omzet, vergroten van de naamsbekendheid, een gedragsverandering? Een gestructureerde follow up zorgt ervoor dat je het daadwerkelijke resultaat kunt laten ontstaan.

Kortom, richt je op de appeltaart die je wilt bakken, niet op de appels die je daarvoor moet plukken.