Hoe zorg je er nu voor dat je je goede voornemens rondom je marketing wel gaat halen? Het internet staat al vol met tips voor Blue Monday, zoals ‘draai fijne muziek’ en ‘eet gefermenteerd voedsel’ – wat is dat eigenlijk? Maar voor je marketingdoelen is het wel goed om iets dieper te gaan.

7 tips om je marketingdoelen voor 2022 te halen

1. Wees niet te lief voor jezelf (nou ja, een beetje mag).

Leg de lat niet te hoog en blijf reëel. Bekijk goed waar je nu staat, en welk groeipad haalbaar is. Grote doelen vragen om grote inspanningen. Wil je dit jaar 10 x zoveel mensen werven vergeleken met vorig jaar? Dan hoort daar ook een passend plan met acties bij. Stel je doel realistisch, maar hou je er dan vervolgens wel aan.

2. Geef je creativiteit letterlijk de ruimte

Kom achter je scherm vandaan. Creativiteit en out-of-the-box denken gedijen nu eenmaal niet zo goed achter een scherm. Ga naar buiten, wandel op plekken waar je normaal niet komt en ga daarna op een vel papier aan de slag om je ideeën uit te werken. Daarna mag het scherm erbij om dingen concreet in te plannen.

3. Bekijk je marketingplan nog eens kritisch

Is het duidelijk waar je je op gaat richten voor 2022? Heb je alle elementen uit jullie strategie in de doelen voor 2022 verwerkt? En klopt de beoogde investering in geld en tijd met je doelen?

Begin met het eind in gedachte, en werk van daaruit terug. Maak een reële planning en stel deadlines. Blok de benodigde tijd ook meteen in de agenda’s van jou en je team.

Bouw daarnaast fases in, zodat je een duidelijke prioritering per fase hebt. In de praktijk zien we dat werken in fases meer focus en duidelijkheid geeft, waardoor je je doelen makkelijker haalt.

4. Ga regelmatig op de weegschaal staan

Het opstellen van je marketingdoelen is 1 ding, de voortgang bewaken is minstens net zo belangrijk. In de praktijk zien we nog te vaak dat bedrijven hun doelen niet halen, omdat ze in de waan van de dag onder aan het prioriteitenlijstje komen. Logisch, klanten gaan voor. Maar dan loop je wel het gevaar te veel met de klant van vandaag bezig te zijn, en te weinig met de nieuwe klanten van morgen. Stem intern af dat hier tijd en aandacht voor nodig is.

Bespreek vooraf ook het beslisproces: wie betrek je op welk moment en wie besluit er? Wie leveren er feedback, en op welk aspect? Hou daarbij voor ogen dat sommige mensen gevoel hebben voor design, anderen voor tekst en weer anderen voor de technische aspecten. Werk met verschillende – vooraf bepaalde – groepen, dat helpt om de besluiten en feedback soepel te laten verlopen.

5. Doe het niet alleen

Deel je deadlines en je successen. Maak mensen bewust van je doelen, waarom ze belangrijk zijn en hoe ze de strategie en het DNA van je organisatie versterken. Als je zorgt dat je marketingdoelen gaan leven binnen je organisatie, zal iedereen minder geneigd zijn om de waan van de dag voor te laten gaan.

Ook helpt het betrekken van mensen bij het delen van de campagnes en uitingen. Hoe fijn is het als iedereen enthousiast de campagnes binnen zijn eigen netwerk deelt. Dan pas kun je de kracht van social volop benutten.

6. Zorg voor goed gereedschap

Ontwikkel de skills die nodig zijn om je doelen te halen, en huur de juiste specialisten in voor dingen die je zelf niet kunt of waar je te weinig tijd voor vrij kunt maken. Zorg voor tools en middelen die up-to-dat zijn. Denk bijvoorbeeld aan een website die voldoet aan alle nieuwe technische eisen voor Google, maar ook aan een uitstraling bij jullie past.

7. Eet koekjes. Je hebt niets aan een zuur gezicht.

Tenzij je van gefermenteerd voedsel houdt natuurlijk. 😉

We gaan er bij deze tips vanuit dat je marketingdoelen al helemaal staan. Ben je nog niet zover? Dan is dit het moment om je marketingplan op te gaan stellen of af te gaan maken. Hulp nodig? Geef Danielle een seintje, we helpen je graag.

Wil je checken of je op de goede weg bent met je marketingplan, en of je alle benodigde doelen in kaart gebracht hebt? Doe de scan en test jouw merk.