1. Waardeer de verschillende vormen van creativiteit


Wie is er creatiever; de architect, de schilder of de voetballer? Creativiteit uit zich in verschillende vormen en binnen verschillende rollen in je organisatie. Waardeer de verschillende uitingsvormen, want gezamenlijk tellen ze op tot één totaalplaatje.

2. Zorg voor veiligheid én lef


Beiden zijn nodig. Binnen een veilige omgeving ervaren mensen meer ruimte om ideeën te opperen. Denk bijvoorbeeld aan het strikt hanteren van de brainstorm-spelregel dat je tijdens het generen van ideeën geen bezwaren maakt. Of de mate waarin binnen een organisatie fouten gemaakt mogen worden.

Als er keuzes gemaakt moeten worden, is het tijd om te durven. De beste ideeën, campagnes en middelen vragen vaak om lef, juist omdat ze anders zijn. Durf af te wijken van het gemiddelde!

3. Voorbereiden


Van de dagelijkse hectiek overstappen naar creatief denken is niet altijd makkelijk. Een korte oefening helpt om los te komen. Neem bijvoorbeeld twee willekeurige voorwerpen in de ruimte om je heen en probeer deze in associaties met elkaar te verbinden. In hoeveel stappen lukt het jou?

4. Doorzetten


In het onderbewuste zitten soms de mooiste ideeën. Om deze ‘boven water’ te krijgen moet je wel even doorzetten. Een goede techniek hiervoor is leegschrijven. Gedurende 10 minuten schrijf je alle gedachten op die boven komen, terwijl je je pen niet van het papier afhaalt. Spelfouten mag, schrijven dat je niets weet mag, krassen en stoppen niet. Na afloop omcirkel je de beste gedachten.

Om het beeldend denken ook boven water te krijgen, werkt tekenen op een blank vel goed. Hoe zou jij je merk tekenen? Ook hierbij geldt dat je je gedurende 10 minuten alleen richt op het tekenen; juist het doorgaan nadat je denkt dat je klaar bent zorgt voor de originele invalshoeken.

5. Tegenstellingen en overeenkomsten


Vooral in groepen kan het prettig zijn om te werken met tegenstellingen en overeenkomsten. Wat wil je echt niet zijn? Welke overeenkomsten kun je verzinnen rondom jouw merk? Met welke sport, auto of persoon vergelijk je je merk graag? Belangrijke stap bij deze technieken is het doorvragen op de redenen waarom iemand die sport, auto of persoon kiest. Zo kun je snel een gedeeld beeld op tafel krijgen.

6. De tijd nemen of onder hoge druk?


Tijd is een element dat veel invloed kan hebben op de creativiteit binnen je organisatie. Aan de ene kant helpt tijdsdruk om tijdens een brainstorm de focus scherp te houden. Aan de andere kant vraagt creativiteit ook tijd. Breng rust in het proces, zodat er ruimte is om ideeën een nachtje te laten liggen. De volgende sessie brengt dan vaak de benodigde verdiepingsslag.

7. Maak de groep niet te groot


De groepsgrootte heeft impact op de creatieve uitkomst. Hoe groter de groep, hoe minder mensen de echt verrassende gedachten durven te uiten. Hiervoor zijn verschillende oplossingen. Beperk de groepsgrootte of werk met kleinere (sub)sessies om de ideeën op tafel te krijgen. Soms is het echter juist van belang om bij een grotere groep te verkennen wat er speelt. Werkvormen als een ‘World Café’ en een goede gespreksleider bieden dan uitkomst.

Lach!

Bovenstaande tips helpen om de goede ideeën die binnen je organisatie leven boven tafel te krijgen. Een laatste, belangrijk element bij alle werkvormen en technieken is plezier. Er mag zeker gelachen worden tijdens het creatieve proces!